Tanzerová Sylvia kouč

Nie pozornosť si dieťa vynucuje, ale lásku.

Sigmund Freud

Koučing detí

Máte problémy s dieťaťom? Neposlúcha a ignoruje vás? Má v izbe neustále neporiadok a o upratovaní nechce ani len počuť? Bije sa so súrodencom alebo v škole so spolužiakmi?

Nepripravuje sa do školy a neustále nosí domov poznámky za neurobené úlohy? Nechce jesť, čo navaríte, ale so sladkosťami nemá problém?

Ak máte pocit, že si so svojím dieťaťom už neviete dať rady, viem vám pomôcť.

Rozumiem deťom, aj vám

Ako kouč pre deti rozumiem deťom, a ako rodič rozumiem aj vám. Správnymi otázkami dokážem deti primäť k spolupráci a vďaka koučingovým metódam sa vieme rýchlo dopracovať k riešeniu problému.

Práca s deťmi

Pracujem s deťmi na ich úrovni. Prispôsobujem sa im, dávam im pocítiť, že sú dôležité a že budú vypočuté. Vďaka tomu, že ich názor je pre mňa podstatný, sú ochotné a schopné k zmene svojho správania, a to pozitívnym smerom.

Deti sú jednoducho skvelé

Deti presne vedia, čo rodičovi vadí. Majú zhruba aj predstavu, čo treba zmeniť, čo sa treba naučiť, aby bol rodič šťastný. A aj keď vám to príde nereálne, veľmi radi to aj urobia. Svojho rodiča chcú totiž urobiť šťastným. Viete, prečo? Pretože milujú svojich rodičov a každý rodičov neúspech či jeho nepohodu vzťahujú na seba.

Metóda Kids Skills

Vo svojej praxi používam metódu Kids Skills vyvinutú Benom Furmanom v Mental Research Institute Helsinky, vo Fínsku.

Základné predpoklady tejto metódy sú nasledovné:

  • Žiaden problém nie je neriešiteľný. Na každý sa dá nájsť zručnosť, ktorú je potrebné si osvojiť.
  • Keď sa dieťa zvládne naučiť nejakú zručnosť, má už prvý oporný bod, vďaka ktorému bude vedieť, že je schopné naučiť sa aj iné zručnosti a zdolávať tak prekážky v živote.

Táto metóda bola špeciálne vyvinutá na koučovanie detí. Je vynikajúca na posilnenie sebavedomia dieťaťa, a tým aj rodiča. Dieťa pri nej príde na to, že je schopné učiť sa nové veci a rodič zase na to, že sa netreba príliš venovať problémom, že treba hľadať riešenia.

Samozrejmosťou je pri tejto metóde prítomnosť a aktívna účasť rodiča/rodičov, prípadne, ak sa to dá, aj iných dieťaťu blízkych dospelých, pretože dospelí v okolí dieťaťa mu dokážu pomôcť svojou podporou, dať mu dôveru vo vlastné schopnosti, a tým napomôcť k dosiahnutiu jeho úspechu.

Prítomnosť a podpora vás ako rodičov v procese koučingu je dôležitá nielen pre samotné deti, ale aj pre vás. Dodáva vám to sebadôvery ako rodičom, stávate sa lepšími rodičmi aj vo svojich očiach, čím vzniká šťastnejšie rodinné prostredie.

To, ako rozmýšľame o problémoch a ako ich riešime, má veľký vplyv nielen na deti, ale aj na náš osobný well-being. Ak miesto videnia problémov vidíme zručnosti a možnosti, ktoré sa naše deti alebo my potrebujeme naučiť, tak sa budeme cítiť kompetentnejšími rodičmi.

Práve týmto prístupom pomáhame deťom pochopiť, že problémy sú súčasťou života a dajú sa vyriešiť pomocou kreativity a s podporou iných ľudí. 

V dnešnom svete je dôležité, aby sme si okolo seba vytvárali spoločenstvo ľudí, ktorí nám pomôžu, keď to potrebujeme a zároveň nás majú radi aj napriek našim slabostiam. A to je dôležité ako pre dospelých, tak aj pre deti. Naučte sa s deťmi vychádzať, počúvať ich názor a spoločne problémy nevytvárať, ale riešiť. Je to kľúčom k šťastným rodinným vzťahom a k zdravému psychickému vývoju vášho dieťaťa.