Tanzerová Sylvia kouč

FAQ

Najčastejšie otázky a odpovede

Čo je koučing?

Koučing je riadený rozhovor kouča s klientom, v ktorom si klient ujasňuje svoje hodnoty, smerovanie. V spolupráci s koučom si klient nastaví svoje ciele tak, aby boli v súlade s jeho hodnotami. Kouč klientovi neradí, nepodsúva vlastné riešenia, skôr ho počúva, parafrázuje  a prerámcuje, čo klient povedal a zasvieti baterkou (otázkami) na to, čo ostalo skryté aj pred samotným klientom.

Prečo koučing?

Koučing je skvelý nástroj:

 • na nastavenie cieľov, ktoré budete plniť
 • na získanie väčšej radosti z práce a zo života
 • na zvýšenie efektivity v práci
 • na zistenie silných a slabých stránok 
 • na zlepšenie spolupráce s nadriadeným, podriadenými, s rodinou
 • na efektívnejšiu komunikáciu
 • na zvýšenie nízkeho sebavedomia
 • na riešenie problémov v rodine, s partnerom, s deťmi, s rodičmi
 • na osobnostnú premenu
 • na osobný rozvoj
Kedy osloviť kouča?
 • keď si chcete naplánovať svoju životnú cestu
 • keď sa strácate v každodenných povinnostiach
 • keď si chcete vybrať z viacerých možností
 • keď riešite vzťahové problémy
 • keď riešite problémy s deťmi, rodičmi, kolegami
 • keď stojíte pred veľkým životným rozhodnutím
 • keď chcete niečo na svojom živote zmeniť
 • keď Vás deti neposlúchajú
 • keď chcete byť šťastnejší, spokojnejší
 • keď nemáte motiváciu

Ako prebieha koučing??

Koučing trvá spravidla 60 minút. Môže byť podľa závažnosti témy a podľa potreby klienta jednorázový alebo – vo väčšine prípadov – je to séria rozhovorov, ktorá prebieha počas polroka, roka.

Ideálne je stretávať sa raz za mesiac, aby bol čas pre klienta splniť nastavené úlohy.

Koučing sa odohráva tam, kde sa klient aj kouč cítia bezpečne, príjemne – v komfortnej kaviarni, v prírode, u klienta, u kouča, podľa dohody. V prípade pandémie a potreby sa stretnutie rieši online. 

Kouč si robí počas koučovacieho rozhovoru poznámky, ktoré na konci rozhovoru odovzdá klientovi.

Cena koučingu sa dohaduje na prvom bezplatnom predkoučovacom stretnutí v trvaní 30 minút, kde si ujasníme detaily, nastavíme očakávania a dohodneme spôsob práce. Základná hodinová taxa je 30 eur, podľa počtu hodín dopredu objednaných sa môže cena na hodinu znížiť.

Ako prebieha koučing detí?

 

Koučing detí prebieha, v závislosti od veku, podobne ako koučing dospelých. Vždy je pri ňom prítomný aj rodič. Iba po vzájomnej dohode dieťaťa a rodiča s koučom to môže byť inak.

Rozhovor môže trvať do 60 minút – tiež v závislosti od veku dieťaťa. V prípade, že sa jedná o malé dieťa, prípadne okolnosti to vyžadujú, môžem naučiť potrebné techniky rodiča a robiť koučing dieťaťa cez rodiča.

Takisto v závislosti od témy a potreby klienta – rodiča môže byť jednorázový alebo – vo väčšine prípadov-  je to séria rozhovorov.  Vždy sa prispôsobujem potrebám klienta.

Čas a frekvencia stretávania sa nastavuje tiež podľa potreby – pri malých deťoch riešenie problému môže trvať krátko, pri väčších to môže byť dlhšie. Niekedy sa už počas prvého stretnutia problém vyrieši, a niekedy to trvá.

Odohráva sa tam, kde sa klient aj kouč cítia bezpečne, príjemne – v komfortnej cukrárni, v prírode, u klienta, u kouča, podľa dohody a v závislosti od veku a potrieb dieťaťa. V prípade pandémie a potreby sa stretnutie rieši online. 

Cena koučingu sa dohaduje na prvom bezplatnom predkoučovacom stretnutí, kde si ujasníme detaily, nastavíme očakávania a dohodneme spôsob práce. Základná hodinová cena koučingu detí je 25 eur. Konečná cena sa bude odvíjať od toho, ako dlho sedenie trvalo, či bude treba ďalšie stretnutie a aj od veku dieťaťa – všetko na základe dohody s rodičom.

Zmena termínu a garancia vrátenia peňazí

 

Ak Vám dohodnutý termín koučingu nevyhovuje, môžete ho zmeniť telefonicky alebo mailom, najneskôr hodinu pred začiatkom stretnutia. V prípade, že sa neohlásite do začiatku stretnutia, hodina Vám prepadne bez náhrady.

Ak by ste dohodnutú sériu koučingov chceli z akéhokoľvek dôvodu ukončiť predčasne, vrátim Vám peniaze za nevyužité hodiny.