Tanzerová Sylvia kouč

Konzultácia

Koučingové sedenie trvá väčšinou hodinu a je podľa závažnosti témy jednorázové alebo je to séria sedení. Všetko sa prispôsobuje téme a očakávaniam klienta. Odohráva sa tam, kde to klientovi vyhovuje, momentálne hlavne online.

Na prvom, bezplatnom, 30 minútovom, stretnutí sa dohaduje téma koučingu, ciele koučingu, frekvencia a počet stretnutí, miesto stretnutia.

Pre koučing detí platí to isté. Na prvom stretnutí sa dieťa nezúčastňuje, vypočujem si rodiča a s rodičom si dohodneme ďalší postup.

Cena 1 hodiny koučingu je pri rodičovskom 30 eur a pri koučingu detí 25 eur. Konečná cena sa odvíja od počtu naplánovaných sedení, od očakávaní a cieľov koučingu.

Ak Vám dohodnutý termín koučingu nevyhovuje, môžete ho zmeniť telefonicky alebo mailom, najneskôr hodinu pred začiatkom stretnutia. V prípade, že sa neohlásite do začiatku stretnutia, hodina Vám prepadne bez náhrady.

Ak by ste dohodnutú sériu koučingov chceli z akéhokoľvek dôvodu ukončiť predčasne, vrátim Vám peniaze za nevyužité hodiny.

10 + 2 =